Specyfika funkcjonowania małego przedsiębiorstwa projektowego na przykładzie własnym

Wstęp 2

Rozdział I. Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw 4
1.1. Istota gospodarki, gospodarowania i działalności gospodarczej 4
1.2. Pojęcie i kryteria wyodrębniania małego przedsiębiorstwa 10
1.3. Strategia rozwoju małych przedsiębiorstw 17

Rozdział II. Funkcjonowanie firm projektowych 23
2.1. Efektywna organizacja i komunikowanie się 23
2.2. Zespoły projektowe a struktura funkcjonalna lub macierzowa 24
2.3. Struktura w formie zespołu projektowego 31
2.4. Wybór najlepszego rodzaju organizacji 34
2.5. Struktura z kilkoma menedżerami projektu 37
2.6. Menedżer projektu 40
2.7. Projektowe grupy usługowe 44

Rozdział III. Analiza funkcjonowania badanej firmy 45

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 66

Spis rysunków 67