Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Obszary ekonomicznie uprzywilejowane w gospodarce światowej 2
1.1. Geneza specjalnych stref ekonomicznych na świecie 2
1.2. Zmiany w funkcjonowaniu oraz możliwości rozwoju specjalnych stref ekonomicznych 7
1.3. Przykłady specjalnych stref ekonomicznych w wybranych krajach 12

Rozdział II. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 20
2.1. Ustanowienie stref ekonomicznie uprzywilejowanych 20
2.2. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz ulgi dla inwestorów 23
2.3. Rozmieszczenie SSE na terenie kraju 32
2.4. Rola specjalnych stref ekonomicznych w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 35
2.5. Nowelizacja w prawie dotyczącym SSE jako bodziec dla dalszego rozwoju stref 37