Socjalizacja dziecka w rodzinie niepełnej

Wstęp 2

Rozdział I. Rodzina i rodzina niepełna – zakres pojęć 3
1.1. Definicja rodziny i jej funkcje 3
1.1.1. Rodzina jako jednostka reprodukcyjna 3
1.1.2. Dylematy współczesnej rodziny 7
1.1.3. Pole doświadczeń socjalizacyjnych we współczesnej rodzinie 9
1.2. Rodzina niepełna i jej specyfika 10

Rozdział II. Socjalizacja w rodzinie 19
2.1. Uspołecznienie w perspektywie biologii 19
2.2. Waga środowiska społecznego: kooperacja i emocje społeczne 20
2.3. Waga środowiska społecznego: dziedziczenie artefaktów 26
2.4. Socjalizacja dziecka w rodzinie 29

Rozdział III. Socjalizacja dziecka w rodzinie niepełnej 31
3.1. Wpływ dorastania w rodzinach niepełnych na system wartości dzieci 31
3.2. Status społeczny dzieci z rodzin niepełnych w grupie rówieśniczej 32
3.3. Zachowania aspołeczne dzieci z rodzin niepełnych 36
3.4. Trudności wychowawcze u dzieci wynikające z dorastania w rodzinach niepełnych 38

Zakończenie 42

Bibliografia 43

Spis rysunków 45