Służba cywilna

Wstęp    2
Rozdział I. Pojęcie i przyczyny odrębnej regulacji    5
1. Podstawowe pojęcia z dziedziny administracji publicznej    5
2. Uwarunkowania administracji publicznej    10
3. Specyfika zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej    14
Rozdział II. Podstawowe obowiązki pracownika służby cywilnej    18
1. Pracownicy i urzędnicy służby cywilnej    18
2. Klasyfikacja obowiązków pracownika służby cywilnej    23
Rozdział IIII. Obowiązek wykonywania poleceń służbowych    25
Rozdział IV. Obowiązek poddania się ocenie okresowej    27
Rozdział V. Zakazy i ograniczenia    31
Zakończenie    34
Bibliografia    37