Skuteczność reklamy społecznej w promocji zdrowia

Wstęp 2

Rozdział I. Marketing relacji – podstawy teoretyczne 3
1. Marketing relacji – istota koncepcji 3
1.1 Marketing relacji – wyjaśnienie terminologiczne, geneza, definicja 3
1.2 Analiza wybranych modeli i stanowisk 5
2. Kluczowe elementy marketingu relacji 7
2.1 Jakość i jej marketingowe pojmowanie 7
2.2 Jakość a rentowność relacji 11
2.3 Marketing wewnętrzny 12
2.4 Komunikacja indywidualna 16
2.5 Specjalne programy lojalnościowe 18
2.6 Struktura organizacji a marketing relacji 23
3. Marketing relacji jako element strategii rozwoju firm usługowych 24
3.1 Przyczyny i uwarunkowania zastosowania marketingu relacji w firmach usługowych 24
3.2 Model relacji w firmach usługowych 26

Rozdział II. Charakterystyka Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w latach 2005-2006 28
1. Analiza funkcjonowania Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w latach 2005-2006 28
1.1 Plan utworzenia firmy Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach w roku 2004 29
1.2 Struktura organizacyjna 29
1.3 Pozyskanie i utrzymanie personelu 30
1.4 Szkolenia zasobów ludzkich 36
1.5 Funkcje firmy na rynku branży elektroenergetycznej 37
1.6 Analiza finansowa 38
2. Charakterystyka działalności Firmy Energocenter Sp.z.o.o 40
2.1 Charakterystyka usług 40
2.2. Oferta usług Firmy Energocenter Sp.z.o.o 44

Rozdział III. Relacje Firmy Energocenter Sp.z.o.o. w Katowicach ze zleceniodawcami (na podstawie proceduralnych badań własnych) 48
l. Relacja w miejsce negocjacji i licytacji 49
1.1 Zadowolenie zleceniodawcy – podstawą poprawnych relacji 49
1.2 Związek między zadowoleniem a poziomem lojalności 50
1.3 Poziom zadowolenia zleceniodawców z usług firmy specjalistycznej 52
1.4 Lojalność zleceniodawców 52
2. Polityka działalności Firmy Energocenter Sp.z.o.o. 52
3. Polityka cenowa Firmy jako istotny element marketingu relacji Energocenter Sp.z.o.o. 53
3.1 Opinie zleceniodawców o cenie usług 53
3.2 Opinie zleceniodawców o jakości usług 54
4. Kształtowanie relacji Firmy ze zleceniodawcami 54
4.1 Podstawy zarządzania relacjami ze zleceniodawcami 54
4.2 Działania na rzecz lojalności zleceniodawców 54
4.3 Ocena działań w celu utrzymania już zdobytych zleceniodawców 55
5. Procedury pozyskania nowych zleceniodawców w celu powiększenia udziału w rynku i rozwoju firmy 55
5.2 Kontakty telefoniczne 55
5.3 Śledzenie ogłoszeń w biuletynie zamówień publicznych 56
5.4 Nieodpłatne doradztwo użytkownikom urządzeń elektroenergetycznych 56
5.5 Organizacja konferencji szkoleniowych dla zleceniodawców 56
5.6 Systematyczny udział w targach branżowych 57
5.7 Ocena skuteczności poszczególnych działań 57
6. System komunikacji w marketingu relacji 58
6.1 Komunikacja marketingowa firmie 58
6.2 Kształtowanie wizerunku Firmy Energocenter Sp.z.o.o w Katowicach 59
6.3 Kompozycja promocyjna (promotion-mix) firmy 59
6.4 Komunikacja interaktywna 60
6.5 Ocena wizerunku firmy przez zleceniodawców 60
6.6 Ocena działalności innowacyjnej 61
6.7 Ocena wypracowanej komunikacji ze zleceniodawcami 62

Rozdział IV. Marketing wewnętrzny Firmy Energocenter Sp.z.o.o. w Katowicach lata 2005 – 2006 63
1. Pracownicy – najcenniejszy kapitał firmy 63
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 66
3. Zorganizowane formy marketingu wewnętrznego 67
5. Rola pracowników liniowych w kształtowaniu relacji ze zleceniodawcami 70
6. Rola kierownictwa organizacji 71
7. Satysfakcja pracowników liniowych i ich wpływ na utrzymanie zleceniodawców 72

Zakończenie 77
Bibliografia 78