Sezonowość turystyki kwalifikowanej jako źródło przedsiębiorczości

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I SEZONOWOŚĆ TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ 4
1.1. Turystyka i pojęcia z nią związane 4
1.2. Przesłanki rozwoju turystyki kwalifikowanej 7
1.3. Wady i zalety sezonowości turystyki kwalifikowanej 21

ROZDZIAŁ II. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TURYSTYCE 26
2.1. Przedsiębiorstwo turystyczne w otoczeniu rynkowym 26
2.2. Wykorzystanie instrumentów marketingowych w przedsiębiorstwie turystycznym 33
2.2.1. Produkt turystyczny 33
2.2.2. Cena usług turystycznych 34
2.2.3. Dystrybucja usług turystycznych 36
2.2.4. Komunikacja marketingowa w turystyce 38
2.3. Znaczenie i dynamizm strategii rynkowych podmiotów turystycznych 39
2.4. Strategie konkurencyjne 42
2.5. Strategie rynkowe podmiotów turystyki międzynarodowej 46

ROZDZIAŁ III. WPŁYW SEZONOWOŚCI TURYSTKI KWALIFIKOWANEJ NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OŚRODKA NARCIARSKIEGO 49
3.1. Charakterystyka ośrodka 49
3.2. Oferta 52
3.3. Struktura produktu turystycznego 56
3.4. Marketing usług 62
3.5. Narzędzia promocji 65
3.6. Wpływ sezonowości na popyt turystyczny ośrodka 68

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 74