Samorządowe uwarunkowania rozwoju lokalnego np. powiatu i gminy we Lwówku Śląskim

Wstęp 2

I. Konstytucyjne i ustawowe podstawy współczesnej samorządności 4
1. Geneza samorządu 4
2. Samorząd w Polsce do wybuchu II wojny światowej 11
3. PRL 16
4. Samorząd lokalny od 1990 roku 19

II. Samorząd terytorialny w Polsce po zmianach ustrojowych w 1990 roku 24
1. Wprowadzenie 24
2. Gmina 27
3. Powiat 34
4. Województwo 39
5. Podsumowanie 45

III. Kształtowanie się najważniejszych narodowych modeli administracji publicznej na przykładzie wybranych państw europejskich 47
1. Zagadnienia ogólne 47
2. Anglia 54
3. Francja 56
4. Niemcy 58
5. Belgia 61
6. Hiszpania 62

IV. Kształtowanie się ładu społeczno – gospodarczego krajowego, regionalnego, lokalnego 64
1. Wprowadzenie 64
2. Podstawowe osiągnięcia procesu przemian ustrojowych 70
3. Zróżnicowanie regionalne Polski 74
4. Rozwój Społeczny 82
5. Podsumowanie 83

V. Efekty procesu transformacji społeczno – gospodarczej na przykładzie województwa dolnośląskiego 84
1. Przemiany Społeczno – gospodarcze w powiecie lwóweckim 84
2. Wpływ przemian społeczno- gospodarczych na rozwój miasta i gminy Lwówek Śląski 99

Zakończenie 106
Bibliografia 108
Spis tabel i rysunków 113