Ryzyko kredytowe w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział I. Ryzyko kredytowe 4
1.1 Pojęcie ryzyka kredytowego 4
1.2 Podział kredytów i zasady ich udzielenia przez bank 9
1.3 Sposoby zabezpieczenia kredytów bankowych 15
1.4 Czynniki zwiększające ryzyko kredytowe 19

Rozdział II. Metody Oceny Ryzyka Kredytowego 21
2.1 Zarządzanie ryzykiem kredytowym 21
2.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku 28
2.3 Wstępna analiza ryzyka kredytowego przez bank 37
2.4 Analiza bilansu 41
2.5 Analiza rachunku zysków i strat 45
2.6 Analiza rachunku przepływów pieniężnych 47
2.7 Zarządzanie kredytem kupieckim 50

Rozdział III. Analiza Ryzyka Kredytowego Firmy Handlowej „UPOMINEK” Sp.j. 54
3.1. Analiza Ryzyka Kredytowego 54
3.2 Zarządzanie ryzykiem kredytowym Wydawnictw Komunikacji i Łączności Sp z.o.o. 58
3.3. Polityka kredytowa Banków 63

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis schematów 72
Spis tabel 73
Spis rysunków 74