Rynek usług spedycyjnych w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Istota spedycji 5
1.1. Pojęcie spedycji 5
1.2. Klasyfikacja spedycji 8
1.3. Zakres usługi spedycyjnej 12
1.4. Rodzaje spedycji na rynku 19

Rozdział II. Rodzaje przewozów realizowanych w ramach spedycji lądowej, lotniczej, morskiej 24
2.1. Przewóz towarów w ramach spedycji lądowej 24
2.2. Przewóz towarów w ramach spedycji lotniczej 30
2.3. Przewóz towarów w ramach spedycji morskiej 32

Rozdział III. Rynek usług spedycyjnych w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa Schenker 39
3.1. Ogólna charakterystyka usług spedycyjnych Schenker 39
3.2. Spedycja lądowa 42
3.3. Spedycja lotnicza 47
3.4. Spedycja morska 51

Zakończenie 56
Bibliografia 60
Spis rysunków i tabel 62
Załączniki 63