Rynek nieruchomości

Wstęp    2
Rozdział I. Cechy i pojęcie nieruchomości    3
Rozdział II. Rynek nieruchomości i jego cechy    8
Rozdział III. Rynek nieruchomości a gospodarka    22
Zakończenie    27
Bibliografia    28