Rynek nieruchomości mieszkaniowych np. Torunia i Warszawy

SPIS TREŚCI 1
WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Podstawy rynku nieruchomości 4
1.1. Definicja nieruchomości 4
1.2. Cechy nieruchomości 9
1.3. Rynek nieruchomości i jego specyfika 11
1.4. Podmioty i instytucje rynku nieruchomości 13

ROZDZIAŁ II. Determinanty rynku nieruchomości 20
2.1. Lokalizacja 20
2.2. Czynniki ekonomiczne 24
2.3. Czynniki demograficzne 28
2.4. Czynniki polityczno – instytucjonalne 30

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka rynku mieszkaniowego w Toruniu i w Warszawie 37
3.1. Toruński rynek mieszkaniowy 39
3.2. Warszawski rynek mieszkaniowy 41
ZAKOŃCZENIE 48

BIBLIOGRAFIA 49
SPIS RYSUNKÓW 51

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie Warszawy i Torunia. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to podstawy rynku nieruchomości: definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rynek nieruchomości i jego specyfika, podmioty i instytucje rynku nieruchomości.

Rozdział drugi to determinanty rynku nieruchomości: lokalizacja, czynniki ekonomiczne, czynniki demograficzne, czynniki polityczno – instytucjonalne.

Rozdział trzeci to charakterystyka rynku mieszkaniowego w Toruniu i w Warszawie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.