Rynek nieruchomości biurowych w Polsce na przykładzie firmy X

WSTĘP
Rozdział 1.
RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE
1.1 DEFINICJA NIERUCHOMOŚCI
1.2 STRUKTURA PRZESTRZENNA NIERUCHOMOŚCI
1.2.1 Kryterium podmiotowe podziału rynku nieruchomości
1.2.2 Kryterium przedmiotowe podziału rynku nieruchomości
1.2.3 Kryterium zasięgu przestrzennego podziału rynku nieruchomości
1.3 WARTOŚĆ INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE
Rozdział 2.
WARSZAWSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI
2.1. UWARUNKOWANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2.2. STRUKTURA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE WARSZAWY
2.2.1 Powierzchnie biurowe
2.2.2. Powierzchnie handlowe
2.2.3. Hotele
2.2.4. Garaże wielopoziomowe
2.2.5. Powierzchnie przemysłowe
2.2.6. Budownictwo mieszkaniowe i apartamentowe
Rozdział 3.
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY X W DZIEDZINIE NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH W WARSZAWIE
3.1. FIRMA X NA ŚWIECIE
3.2. FIRMA X W POLSCE
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW