Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie kredytu bankowego i hipoteki 4
1.1. Podstawy prawne udzielania kredytów bankowych 4
1.2. Rodzaje kredytów 7
1.3. Zabezpieczenie kredytów 12
1.4. Geneza hipoteki 18
1.5. Pojęcie, treść i funkcje hipoteki 19
1.6. Rodzaje hipoteki 24
1.7. Hipoteka w prawie polskim 28

Rozdział II. Istota kredytu hipotecznego 30
2.1.a Pojęcie kredytu hipotecznego 30
2.1.b Rozwój historyczny instytucji listu zastawnego i banku hipotecznego 35
2.2. Zabezpieczenia kredytowe 38
2.3. Metody oceny zdolności kredytowej 42
2.4. Umowa kredytowa 45
2.5. Koszty kredytu hipotecznego 47

Rozdział III. Charakterystyka podmiotów rynku bankowości hipotecznej w Polsce 50
3.1. Struktura i podmioty rynku bankowości hipotecznej 50
3.2. Rynek pierwotny wierzytelności hipotecznych 52
3.3. System ksiąg wieczystych 54
3.4. Banki hipoteczne 57
3.5. Rynek wtórny wierzytelności hipotecznych 60

Rozdział IV. Rynek kredytów hipotecznych w Polsce 65
4.1. Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w największych bankach na rynku 65
4.2. Cena kredytów 68
4.3. Ocena i podsumowanie rynku kredytów hipotecznych 70
4.4 Perspektywy rozwoju rynku 73
4.4.1. Czynniki wpływające na rozwój kredytów hipotecznych w Polsce 73
4.4.2. Ocena możliwości rozwoju rynku w najbliższych latach 75

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 84