Rynek kapitałowy

Wstęp 1
Rozdział 1. Powstanie rynku kapitałowego. 3
Rozdział 2. GPW w Warszawie w latach 1991-2001. 11
Rozdział 3. Teorie rynków kapitałowych. 22
3.1. Teorie rynków efektywnych 25
3.1.1. Formy rynku efektywnego. 28
3.1.2. Badanie efektywności rynku kapitałowego 28
3.1.3. Ocena efektywności słabej 29
3.1.4. Ocena efektywności półsilnej. 34
3.1.5. Ocena efektywności silnej. 35
3.2. Teoria chaosu a rynki kapitałowe. 37
3.3. Behawioralna teoria finansów 38
Zakończenie 42
Bibliografia 43