Rozwój transportu intermodalnego w Polsce

Wstęp 2

1. Charakterystyka transportu intermodalnego 4
1.1. Pojęcie transportu intermodalnego 4
1.2. Istota przewozów intermodalnych 7

2. Charakterystyka rynku transportu intermodalnego 14
2.1. Rozwój transportu intermodalnego w Polsce 14
2.2. Transport intermodalny a polityka UE 16

3. Podstawowe bariery w rozwoju transportu intermodalnego w Polsce 24

4. Klasyfikacja transportu intermodalnego 33

5. Infrastruktura punktowa 43
5.1. Terminale kontenerowe 43
5.2. Terminale szynowo-drogowe 46
5.3. Terminale(centra)logistyczne 50

6. Infrastruktura liniowa 53
6.1. Przewozy lądowe 53
6.2. Przewozy wodne 58
6.3. Środki transportu i jednostki ładunkowe 61

7. Wyposażenie w środki transportu i jednostki ładunkowe 67

8. Cele i kierunki rozwoju transportu intermodalnego 73

Zakończenie 81
Bibliografia 86
Spis tabel 89
Spis rysunków 90
Spis zdjęć 91