Rozwój społeczno-ekonomiczny samorządu terytorialnego

WSTĘP    2

Rozdział I. SAMORZĄD TERYTORIALNY – CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA    4
1.1. ISTOTA I GENEZA SAMORZĄDU    4
1.2. ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW    14

Rozdział II. INWESTYCJE PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDY    23
2.1 POJĘCIE INWESTYCJI CELE I ZADANIA.    23
2.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA    29

Rozdział III. ANALIZA PROCESÓW INWESTYCYJNYCH W BADANEJ GMINIE    41
3.1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GMINY    41
3.2. POTRZEBY INWESTYCYJNE –STUDIUM REALIZACJI    55

Rozdział IV. OCENA DOTYCHCZASOWEGO PRZEBIEGU ZJAWISKA I PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ    63

ZAKOŃCZENIE    71
BIBLIOGRAFIA    73
SPIS TABEL    76