Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego

Wstęp 2
Rozdział I. Analiza rynku nieruchomości w województwie mazowieckim 4
Rozdział II. Transakcje kupna – sprzedaży na rynku nieruchomości w województwa mazowieckiego 8
Rozdział III. Rozwój rynku usług pośrednictwa nieruchomościami na przykładzie województwa mazowieckiego 15
3.1. Perspektywa działalności zawodowej w aspekcie kształtowania się rynku nieruchomości 15
3.3. Cechy pośrednika nieruchomości 17
3.2. Współpraca podmiotów z innymi uczestnikami rynku 19
Zakończenie 23
Bibliografia 25
Spis tabel i rysunków 26