Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce

Wstęp 3
ROZDZIAŁ 1. Powstanie i rozwój kart płatniczych 5
1.1. Historia powstania plastykowego pieniądza 5
1.2. Rozwój kart płatniczych w Polsce 7
1.3. Systemy kart płatniczych 9
3.1.1. American Express 10
3.1.2. Diner’s Club 12
3.1.3. Europay/MasterCard 14
3.1.4. JCB 17
3.1.5. VISA 19
ROZDZIAŁ 2. Charakterystyka kart płatniczych 22
2.1.Budowa i zabezpieczenia kart płatniczych 22
2.2. Podział kart płatniczych 25
2.2.1. Karty „parapłatnicze” 26
2.2.2. Karty płatnicze 27
2.2.3. Podział kart płatniczych według segmentacji klientów 40
2.2.4. Podział kart płatniczych według zasięgu ich funkcjonowania 41
2.3. Dodatkowe funkcje kart płatniczych 42
ROZDZIAŁ 3. Wady i zalety używania kart płatniczych 44
3.1. Rozliczenia transakcji 44
3.2. PolCard – polski system rozliczeniowy 52
3.3. Korzyści podmiotów uczestniczących w procesie zapłaty 54
3.3.1. Korzyści dla posiadacza 54
3.3.2. Korzyści dla akceptanta 55
3.3.3. Korzyści dla wystawcy 56
3.4. Zagrożenia systemu 59
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69