Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce na przykładzie banku Pekao S.A.

Wstęp 2
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka kart płatniczych 6
1.1. Rys historyczny 6
1.2. Klasyfikacja, typy i rodzaje kart 9
1.3. Podział kart płatniczych. 14
1.3.1 Karta kredytowa. 15
1.3.2 Karta 'charge’. 16
1.3.3 Karta debetowa. 17
1.3.4 Karta bankomatowa. 18
1.4. Bankomaty (podział, funkcje, charakterystyka sieci w wybranych bankach). 18
1.4.1 Podział bankomatów. 19
1.4.2 Funkcje bankomatów. 20
1.4.3 Charakterystyka sieci w wybranych bankach. 23
Rozdział 2. Elementy rynku kart płatniczych. 29
2.1. Podstawowe segmentacje rynku kart płatniczych. 29
2.1.1 CLASSIC CARD. 30
2.1.2 BUSSINES CARD. 30
2.1.3 PREMIER CARD. 30
2.1.4 Inne karty. 31
2.2. Wspólne cechy kart. 32
2.3. Systemy kart płatniczych i ich rozwój na światowym rynku. 34
2.3.1.Diners Club 34
2.3.2. American Express 35
2.3.3. VISA INTERNATIONAL 37
2.3.4. EUROCARD/MASTERCARD/ACCESS 40
1.3.5. JCB 43
2.4  Uczestnicy systemu w transakcjach przy użyciu kart płatniczych. 44
Rozdział 3. Karty płatnicze oferowane przez Pekao S.A. – Grupa Pekao S.A. 48
3.1. Rozwój kart płatniczych w Polsce 48
3.2. VISA CLASSIC (złotowa i dewizowa) 50
3.3. EUROKARTA Banku Pekao S.A. – Grupa Pekao S.A. 54
3.4. ZŁOTA KARTA EUROCARD/MASTERCARD. 58
3.5. KARTA PARTNER. 62
Rozdział 4. Perspektywy rozwoju nowych produktów w polskim sektorze bankowym. 64
Zakończenie 75
Bibliografia 77