Rozwój pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Struktura systemu ubezpieczeń w Polsce 4
1.1. Pojęcie i rodzaje ubezpieczeń 4
1.2. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce 11
1.3. System ubezpieczeń w Polsce 15

Rozdział II. Rozwój pośrednictwa ubezpieczeniowego 23
2.1. Agent i jego rola w rynku ubezpieczeniowym 23
2.2. Broker i jego rola w rynku ubezpieczeniowym 29
2.3. System szkoleń ubezpieczeniowych dla pośredników 35

Rozdział III. Analiza działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych w Polsce 41
3.1. Regulacje Unii Europejskiej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 41
3.2. Analiza rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce 48
3.3. Rozwój usług agencyjnych 50
3.4. Rozwój usług brokerskich 56
3.5. Wnioski z przeprowadzonej analizy 61

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis rysunków 72
Spis tabel 73

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano strukturę systemu ubezpieczeń w Polsce. W rozdziale tym scharakteryzowano pojęcie ubezpieczenia oraz przedstawiono rodzaje ubezpieczeń. Przedstawiono także podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej w Polsce oraz omówiono system ubezpieczeń w naszym kraju.

W rozdziale drugim omówiono rozwój pośrednictwa ubezpieczeniowego. W rozdziale tym ukazano postać agenta i brokera oraz scharakteryzowano ich rolę na rynku ubezpieczeniowym. Ponadto w tej części pracy omówiono system szkoleń ubezpieczeniowych dla pośredników.

W rozdziale trzecim dokonano analizy działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych w Polsce. Badania rozpoczęto od omówienia regulacji Unii Europejskiej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Następnie dokonano analizy rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz zbadano rozwój usług agencyjnych i brokerskich.