Rozwój polskiego sektora samochodowego

Wstęp 2

Rozdział I. Rola transportu samochodowego w polskiej gospodarce 4
1.1. Struktura podmiotowa sektora samochodowego w Polsce 4
1.2. Zasady wykorzystywania przewoźnika drogowego 8
1.3. Miejsce transportu samochodowego w polskiej gospodarce 15
1.4. Wykorzystanie pomocy UE w transporcie drogowym Polski 19

Rozdział II. Rynek przewozów samochodowych w Polsce 24
2.1. Przewozy pasażerskie transportu zbiorowego 24
2.2. Motoryzacja indywidualna 31
2.3. Przewóz ładunków 32

Rozdział III. Rozwój polskiej infrastruktury drogowej 39
3.1. Polska infrastruktura transportowa 39
3.2. Specyfikacja infrastruktury transportu drogowego 42
3.3. Transport drogowy jako przykład modernizacji krajowej infrastruktury transportowej 46
3.4. Konkurencyjność krajowej infrastruktury 49

Rozdział IV. Perspektywy i plany rozwoju transportu 57
4.1. Geneza systemu transportowego Polski 57
4.2. Perspektywy rozwoju polskiego transportu samochodowego 62
4.3. Europejski system transportowy 71

Zakończenie 73
Bibliografia 74
Spis tabel i rysunków 77