Rozwój centrów logistycznych

Wstęp 2

1. Podział obiektów logistycznych 3
1.1. Tradycyjne obiekty logistyczne 6
1.2. Nowoczesne obiekty logistyczne 9

2. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 16
2.1. Pojęcie centrum logistycznego 16
2.2. Cechy centrum logistycznego 16
2.3. Typy obsługi ładunków w krajowym systemie logistycznym 18
2.4. Regionalne centra logistyczne 21

Zakończenie 23
Bibliografia 25
Spis tabel i rysunków 27