Rola związków zawodowych w sprywatyzowanym zakładzie pracy

Wstęp 1
Rozdział 1. Znaczenie związków zawodowych. 4
1.1. Historia związków zawodowych na ziemiach polskich. 5
1.2. Ekonomiczne podstawy istnienia związków zawodowych. 8
1.3. Związki zawodowe w świadomości społecznej. 17
Rozdział 2. Przedsiębiorstwo państwowe – podstawowe instytucje prawne 30
2.1. Definicja i zasady działania przedsiębiorstwa państwowego 30
2.2. Tryby tworzenia przedsiębiorstwa państwowego. 31
2.3. Akt o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego. Statut przedsiębiorstwa państwowego. 34
2.4. Organy przedsiębiorstwa państwowego. 35
2.5. Majątek przedsiębiorstwa państwowego. 37
Rozdział 3. Zasady ogólne prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. 41
3.1. Mechanizmy przekształceń własnościowych. 41
3.2. Ogólne założenia ustawy z 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. 42
3.3. Ogólne założenia ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 roku. 52
Rozdział 4. Prywatyzacja przedsiębiorstwa X. 57
4.1. Prezentacja przedsiębiorstwa X. 57
4.2. Prywatyzacja przedsiębiorstwa X 61
4.3. Przedsiębiorstwa X w rok po prywatyzacji. 64
4.4. Pakiety socjalne. 70
Wnioski 78
Bibliografia 88