Rola rekrutacji w zarządzaniu firmą

Wstęp 3
Rozdział 1. Filozofia i praktyka zarządzania 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Podstawowe nurty teoretyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi 7
1.3. Modele zzl 13
1.4. Pracownicy we współczesnym przedsiębiorstwie 19
Rozdział 2. Przygotowanie procesu rekrutacji 23
2.1. Przebieg procesów rekrutacyjnych 23
2.2. Diagnoza potrzeb personalnych 26
2.3. Opis stanowiska 31
2.4. Profil kandydata 35
Rozdział 3. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna we współczesnym przedsiębiorstwie 43
3.1. Klasyfikacja form rekrutacji 43
3.2. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej………46
3.3. Dobór wewnętrzny pracowników 51
3.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhuntering 57
Zakończenie 60
Bibliografia 62