Rola organizacji pozarządowych w przestrzeganiu praw człowieka w Polsce

Wstęp 4
Rozdział 1. Prawa człowieka – rozwój idei i praktyki. 8
1.1. Kształtowanie się definicji  praw człowieka. 8
1.2. Trzy generacje praw człowieka. 21
1.3. Historyczne dokumenty ochrony praw człowieka. 22
Rozdział 2. Środki ochrony państwowej 34
2.1. Ochrona państwowa. 35
2.2. Prawo międzynarodowe. 41
2.3. Organizacje pozarządowe. 53
Rozdział 3. Krótka charakterystyka instytucji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka w Polsce 63
3.1. Amnesty International 63
3.2. Centrum Praw Kobiet 68
3.3. Fundacja im. Stefana Batorego 72
3.4. Komitet Ochrony Praw Dziecka 75
3.5. Polska Akcja Humanitarna 76
3.6. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych 80
Rozdział 4. Uzupełnianie się organizacji pozarządowych w walce o prawa człowieka na wybranych przykładach 85
4.1. Akcja ?Pajacyk? 85
4.2. Pomoc powodzianom 90
4.3. Pomoc PAH dla dzieci z Czeczenii 90
4.4. ?Złotówka dla dzieci z Afganistanu? akcja PAH 91
4.5. Amnesty International w sprawie Safiyi Hussaini 92
4.6. Apel AI o uwolnienie dziennikarza 94
4.7. Raport Amnesty International 94
4.8. Programy Fundacji im. Stefana Batorego 97
Zakończenie 101
Bibliografia 103