Rola operatora logistycznego w łańcuchu dostaw

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rola transportu w logistyce 4
1.1. Ewolucja transportu na tle koncepcji logistyki 4
1.2. Usługa transportowa i różne formy przewozu 11
1.3. Transport jako usługa w łańcuchu dostaw 14
1.4. Istota spedycji w łańcuchu dostaw 17

Rozdział II. Rozwój centrów logistycznych 28
2.1. Istota intermodalności transportu 28
2.2. Intermodalność transportu jako czynnik sprzyjający budowie centrów logistycznych 32
2.3. Polityka transportowa wobec transportu intermodalnego i centrów logistycznych 36
2.4. Korytarze transportowe jako czynnik lokalizacji centrów logistycznych 41

Rozdział III. Działalność Operatora Logistycznego w łańcuchu dostaw 47
3.1. Operator logistyczny jako podmiot świadczący usługi logistyczne 47
3.2. Podmioty obsługiwane przez operatora logistycznego 52
3.3. System realizacji zamówień w łańcuchu dostaw przez operatora logistycznego 54
3.4. Systemy informacji wspierające działalność operatora logistycznego 56

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 75
Spis rysunków 76