Rola ojca w rodzinie

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i pojęcie rodziny 5
1.1. Rodzina i jej podstawowe funkcje 5
1.2. Rodzina współczesna; ważniejsze cechy i kierunki zmian w jej funkcjach 9
1.3. Role społeczne w rodzinie. Pozycje jej członków. Autorytet rodziców 12
1.4. Zagadnienia socjalizacji w rodzinie 18
1.5. Rodzina a inne instytucje wychowania w okresie pierwszych lat dzieciństwa 23

Rozdział II. Ojcostwo – zakres znaczeniowy 27
2.1. Ojcostwo – znaczenie pojęcia 27
2.2. Rola obecności ojca na kształtowanie osobowości dziecka 28
2.3. Relacje ojciec-syn, ojciec córka 39
2.4. Zmiany zachodzące w roli ojca 44
2.5. Ojciec współcześnie 50

Rozdział III. Rola ojca w rodzinie 52
3.1. Ojciec w świetle prawa i nauki 52
3.2. Medialny obraz ojca w relacjach małżeńskich i rodzinnych 57
3.2.1. Ojciec tradycjonalista 57
3.2.2. Ojciec partner 62
3.2.3. Ojciec niewierny 64
3.2.4. Ojciec macho 65
3.2.5. Ojciec sadysta 65
3.2.6. Ojciec tradycyjny 67
3.2.7. Nowy model ojcostwa 69
3.2.8. Ojciec po rozwodzie 72
3.3. Współczesna rola ojca 74
3.4. Współczesny autorytet ojca 77

Zakończenie 79

Bibliografia 82