Rola logistyki w kreowaniu pozycji konkurencyjnej firmy

Wstęp    2
Rozdział. I. Logistyka- ujecie definicyjne    4
1. Definicja i istota logistyki    4
Rozdział II. Konkurencja i budowanie przewagi a logistyka    13
1. Formułowanie strategii konkurencji    13
2. Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa a doskonalenie procesów logistycznych    15
Rozdział III. Rola logistyki w kreowaniu pozycji konkurencyjnej firmy Piekarnia Cukiernia Otrębusy    20
1. Logistyka dystrybucji wyrobów    21
2. Logistyka zaopatrzenia materiałowego    23
Zakończenie    26
Bibliografia    28