Rola jednostki budżetowej w działaniach samorządu

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I – SYSTEM BUDŻETOWY W POLSCE 4
1. POJĘCIE BUDŻETU 4
2. HISTORIA POWSTANIA BUDŻETU W POLSCE 9
3. FUNKCJE I ZASADY BUDŻETOWE 14
4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU 16
5. DEFICYT BUDŻETOWY 20
6. BUDŻET GMINY 24

ROZDZIAŁ II – ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 28
1. POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 28
2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINY 31
3. ZADANIA WŁASNE I ZLECONE GMINY 36
4. DOCHODY I WYDATKI GMINY 40

ROZDZIAŁ III – BUDŻET GMINY SKIERNIEWICE 49
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 49
2. DOCHODY W GMINIE 53
Tytuł dochodu 59
3. WYDATKI GMINY 60

ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I ZDJĘĆ 69