Rola i znaczenie przedsiębiorcy w organizacji

Wstęp 3

Rozdział I. Przedsiębiorca w teorii 5
1.1. Przedsiębiorca w ekonomii 5
1.2. Typologie przedsiębiorcy 8
1.3. Motywy powstawania przedsiębiorczości 18

Rozdział II. Przedsiębiorczość a rozwój MSP 25
2.1. Charakterystyka sektora MSP w gospodarce 25
2.2. Rola sektora MSP w gospodarce 35
2.3. Wkład przedsiębiorców w rozwój MSP 39
2.3.1 Czynniki ograniczające przedsiębiorczość 39
2.3.2 Czynniki pobudzające przedsiębiorczość 42

Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorcy 46
3.1. Rola przedsiębiorcy w gospodarce 46
3.2. Cechy charakterystyczne przedsiębiorcy 50
3.3. Przedsiębiorca a manager 57

Rozdział IV. Rola przedsiębiorcy w kierowaniu firmą 66
4.1. Struktura i organizacja firmy 66
4.2. Style kierowania przedsiębiorstwem 70
4.3. Innowacyjność przedsiębiorcy 78

Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków, tabel i wykresów 93