Rola i zadania służby piętrowej na przykładzie hotelu „Jan III Sobieski”

Wstęp 2
Rozdział 1. Podstawowe informacje dotyczące hotelarstwa. 4
Rozdział 2. Podstawowe informacje na temat hotelu Jan III Sobieski. 10
2.1. Podstawowe informacje o hotelu. 10
2.2. Zakres świadczonych usług. 15
Rozdział 3. Rola i zadania służby piętrowej w hotelu ?Jan III Sobieski?. 22
3.1. Podstawowe zadania służby piętrowej. 22
3.2. Struktura organizacyjna Służby Pięter. 39
3.3. Rola i zadania pracowników Służby Pięter na poszczególnych stanowiskach. 42
Rozdział 4. Charakterystyka jednostek mieszkalnych w hotelu ?Jan III Sobieski?. 46
4.1. Wyposażenie pokoju typu standard. 46
4.2. Wyposażenie pokoju typu superior 46
4.3. Standardy w jednostkach mieszkalnych i na korytarzach 48
Wnioski 51
Bibliografia 53
Spis fotografii 55
Spis map 56
Spis rysunków 57