Rola i miejsce public relations w instytucjach kultury

Wstęp 2

Rozdział 1. Istota Public Relations 4
1.1. Historia Public Relations 4
1.2. Definicje i cele Public Relations 9
1.3. Funkcje Public Relations 21
1.4. Specyfika PR w instytucjach kultury 29

Rozdział 2. Instrumenty Public Relations 34
2.1. Public Relations skierowane na kształtowanie otoczenia wewnętrznego instytucji 34
2.2. Public Relations skierowane na kształtowanie otoczenia zewnętrznego instytucji 48

Rozdział 3. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako instytucja kultury 55
3.1. Podstawa działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 55
3.2. Struktura organizacyjna Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 56
3.3. Przedmiot działania 59
3.4. PR 62
3.5. Informacja i komunikacja w Muzeum 63
3.6. Misja i wizja 66
3.7. Analiza strategiczna SWOT 71

Rozdział 4. Public Relations stosowane w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 76
4.1. Podstawy wdrożenia PR w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 76
4.2. Działania w zakresie PR w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 80
4.3. Motywy wdrożenia PR – odpowiedzi na wywiad 87
4.4. Plan pracy w roku 2008 w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 89
4.5. Wnioski 93

Zakończenie 96
Spis rysunków 98
Spis tabel 99
Bibliografia 100
ANEKS 1 104
ANEKS 2 111