Rola hurtownika jako pośrednika w imporcie odzieży

Wstęp 2
Rozdział I Pojęcie i charakterystyka dystrybucji. 3
1. Miejsce dystrybucji w marketingu. 3
2. Funkcja kształtowania konsumenta. 11
3. Funkcja kształtowania ceny. 19
4. Funkcja kształtowania dystrybucji. 24
Rozdział II Charakterystyka odzieży jako przedmiotu obrotu. 37
1. Rodzaje odzieży. 37
2. Cechy charakterystyczne odzieży. 43
3. Czynniki kształtujące popyt na odzież. 51
4. Czynniki kształtujące podaż odzieży. 55
Rozdział III Funkcjonowanie hurtownika importera odzieży 63
1. Charakterystyka importu odzieży. 63
2. Powiązania hurtowników z krajowymi odbiorcami towarów. 68
3. Powiązania hurtowników z dostawcami zagranicznymi. 71
4. Wykonywanie funkcji dystrybucyjnych przez hurtownika. 73
Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 80