Rola historii w rozwoju turystyki

Wstęp 3

Rozdział I. Turystyka i jej rozwój 7
1.1. Turystyka– podstawowe problemy i definicje 7
1.2. Rozwój i upowszechnianie się turystyki 12
1.3. Funkcje współczesnej turystyki 17
1.4. Rodzaje i formy turystyki 29

Rozdział II. Procesy historyczne 33
2.1 Wojny 33
2.1.1. Istota i pojęcie wojny 33
2.1.2. Charakterystyka wybranych wojen 36
2.2. Bitwy 47

Rozdział III. Wybrane wydarzenia historyczne 52
2.1. Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim 52
2.2. Wojna polsko-krzyżacka 1519-1521 54
2.3. Insurekcja Warszawska 57
2.4. Powstanie Styczniowe 60
2.5. Powstanie Listopadowe 69
2.6. Powstanie Warszawskie 70

Rozdział IV. Inscenizacje wydarzeń historycznych jako produkt turystyczny 73
4.1. Istota produktu turystycznego 73
4.1.1. Pojęcie produktu turystycznego 73
4.1.2. Cechy produktu turystycznego 78
4.1.3. Struktura produktu turystycznego i jego polityka 81
4.2. Zjawisko inscenizacji wydarzeń historycznych 87

Rozdział V. Propozycja produktu turystycznego 91

Rozdział VI. Kierunki wykorzystania historii w rozwoju turystyki 99
6.1. Pozostałości kozielskiego kompleksu zamkowego jako jeden z walorów turystycznych miasta Kędzierzyna-Koźla 99
6.2. Świerklaniec – ślad dawnej świetności 105

Zakończenie 113
Bibliografia 117
Spis rysunków 122
Spis tabel 123