Rola banku komercyjnego w rozliczeniach zagranicznych

Wstęp 2

Rozdział I
RODZAJE I FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH 4
1.1. Rozliczenia zagraniczne ich rodzaje i formy 4
1.2. Sposoby wykonywania rozliczeń zagranicznych 12

Rozdział II.
FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH STOSOWANYCH W BANKU PKO BP SA 24
2.1. Krótka charakterystyka banku PKO BP SA 24
2.2. Podstawowe usługi świadczone przez Bank 28
2.3. Rodzaje i formy rozliczeń międzynarodowych 28
2.4. Próba oceny dotychczasowego rozwoju rozliczeń zagranicznych w PKO BP SA 41

Rozdział III.
KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 45
3.1. Analiza częstotliwości i zakresu wykorzystania instrumentów zwiększających bezpieczeństwo rozliczeń w handlu z zagranicą 45
3.2. Kierunki doskonalenia rozliczeń zagranicznych a kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej PKO BP SA 55

Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis tabel i rysunków 59