Rola audytu technologicznego w procesie opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa

WSTĘP 3

I. ZNACZENIE STRATEGII ROZWOJU FIRMY W PROCESIE BUDOWY ROZWOJU KONKURENCJI NA RYNKU 5
1.1. Pojęcie strategii rozwoju firmy 5
1.2. Zakres zapotrzebowania informacyjnego w procesie budowy strategii rozwoju firmy 17
1.3. Audyt technologiczny narzędziem budowy strategii rozwoju firmy 26

II. ISTOTA AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO 32
2.1. Pojęcie, cele i rodzaje audytu technologicznego 32
2.2. Zakres audytu technologicznego 35
2.3. Organizacja audytu technologicznego 37
2.4. Narzędzia audytu technologicznego 45
2.4.1. Kwestionariusz audytu technologicznego 46
2.4.2. Monitoring i kontrola 46
2.5. Rezultat audytu technologicznego 47

III. ZNACZENIE AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO W PROCESIE BUDOWY STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 49
3.1. Przydatność wyników oceny zasobów firmy 49
3.2. Przydatność dla rozwoju firmy wyników oceny produktów wytwarzanych
przez firmę 50
3.3. Przydatność dla rozwoju firmy wyników oceny stosowanych technologii 55
3.4. Przydatność dla rozwoju firmy wyników oceny organizacji firmy 56
3.5. Znaczenie raportu z audytu technologicznego w procesie budowy strategii rozwoju firmy 58

ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS RYSUNKÓW 66
ZAŁĄCZNIKI 67