Rola amortyzacji w działalności przedsiębiorstwa

trzy najważniejsze rozdziały pracy dyplomowej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ II. AMORTYZACJA JAKO KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 3
1. Amortyzacja jako koszt 3
2. Amortyzacja jako koszt działalności przedsiębiorstwa w I kwartale 2006 roku 10

ROZDZIAŁ III. AMORTYZACJA A PODATKI 23
3.1. Podatkowy efekt amortyzacji 23
3.2. Amortyzacja na tle podatkowych rozwiązań systemowych 26

ROZDZIAŁ IV. AMORTYZACJA JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI 42
4.1. Znaczenie amortyzacji i kapitału amortyzacyjnego w finansowaniu inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych 42
4.2. Wartość kapitału amortyzacyjnego a wartość inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw 50

WNIOSKI 58