Rodzaje i zasady funkcjonowanie barów

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I HISTORIA BARÓW 4
1.1. Podstawowe pojęcia związane z działalnością gastronomiczną 4
1.2. Segmenty rynku usług gastronomicznych 7
1.3. Istota i znaczenie pojęcia „bar” 11
1.4. Historia powstania barów 16
1.5. Cechy charakterystyczne barów 18
1.5.1. Narzędzia pracy 18
1.5.2. Sprzęt meblowy 22
1.5.3. Sztuka barmańska 23
1.5.4. Zezwolenie na sprzedaż alkoholi 25

ROZDZIAŁ II. TYPY I ORGANIZACJA BARÓW 28
2.1. Rodzaje barów 28
2.2. Organizacja barów 33
2.2.1. Warunki konsumpcji 33
2.2.2. Aranżacja baru 35
2.2.3. Asortyment 41

ROZDZIAŁ III. ZASADY FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH TYPÓW BARÓW 47
3.1. Funkcjonowanie barów 47
3.2. Współczesne zadania barów 51
3.3. Realizacja zasad funkcjonowania i zadań 58

Zakończenie 68
Bibliografia 68
Spis rysunków 73