Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wstęp 2
Rozdział I. Charakterystyka środków trwałych 4
1.1. Środki trwałe w ustawie o rachunkowości 4
1.2. Środki trwałe w prawie podatkowym 12
1.2.1. Środki trwałe określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 12
1.2.2. Środki trwałe określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 14
1.3. Zasadnicze różnice pomiędzy definicjami: ustawy o rachunkowości i ustawami podatkowymi 17
Rozdział II.  Ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych 26
2.1. Wartość początkowa środków trwałych w prawie bilansowym 26
2.2. Wartość początkowa środków trwałych według ustaw podatkowych 28
2.3. Wycena w świetle prawa podatkowego 32
2.4. Wycena środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego 35
2.5. Ewidencja środków trwałych w księgach rachunkowych 38
2.6. Aport krajowy i zagraniczny 46
2.7. Klasyfikacja Środków Trwałych 54
Rozdział III.  Zasady i metody amortyzacji 62
3.1. Amortyzacja w prawie bilansowym od 2002 roku 62
3.2. Amortyzacja w prawie podatkowym 67
3.3. Metody amortyzacji w ujęciu bilansowym i podatkowym 74
3.4. Inwentaryzacja 79
3.5. Aktualizacja wyceny bilansowej środków trwałych 81
Rozdział IV.  Wycena i amortyzacja środków trwałych w ujęciu praktycznym 84
4.1. Wycena środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie 84
4.2. Koszt wytworzenia środków trwałych 95
4.3. Wzrost wartości początkowej środków trwałych 100
4.4. Zasady umorzenia i amortyzacji środków trwałych 104
Zakończenie 111
Bibliografia 113
Spis tabel 115
Spis schematów 116