Rekrutacja i selekcja na przykładzie firmy Polkomtel S.A.

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I.
REKRUTACJA I SELEKCJA 7
1. ZZL A REKRUTACJA I SELEKCJA 7
2. PLANOWANIE ZATRUDNIENIA 20
3. KLASYFIKACJA FORM REKRUTACJI 22
4. REKRUTACJA WEWNĘTRZNA 27
5. REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA 29
6. PROCEDURY I NARZĘDZIA SELEKCJI 33
7. TECHNIKI DOBORU 37
8. ADAPTACJA ZAWODOWA 43
ROZDZIAŁ II.
CHARAKTERYSTYKA FIRMY POLKOMTEL S.A. 48
1. CHARAKTERYSTYKA I CELE FIRMY 48
2. WARTOŚCI FIRMY WOBEC: 50
3. MIEJSCE, ROLE I ZADANIA DZIAŁU ZZL 51
4 POLITYKA KADROWA FIRMY 54
ROZDZIAŁ III.
TECHNIKI I ZASADY PROWADZENIA REKRUTACJI I SELEKCJI W POLKOMTEL SA 58
1. ZASADY PROWADZENIA REKRUTACJI 58
2. RODZAJE I ŹRÓDŁA REKRUTACJI WYKORZYSTYWANE W FIRMIE 60
3. SELEKCJA JAKO KOLEJNY ETAP DOBORU PERSONELU 64
4. PROCEDURY SELEKCYJNE 65
5. DOBÓR OSTATECZNY 67
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 74