Rekrutacja i selekcja jako element strategii personalnej

Wstęp 2

Rozdział 1. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna we współczesnym przedsiębiorstwie 4
1.1. Klasyfikacja form rekrutacji 4
1.2. Charakterystyka najpopularniejszych metod rekrutacji zewnętrznej 8
1.3. Dobór wewnętrzny pracowników 13
1.4. Proces rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmie – headhuntering, Assessment Center 19

Rozdział 2. Przygotowanie procesu rekrutacji 26
2.1. Przebieg procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych 26
2.2. Diagnoza potrzeb personalnych 32
2.3. Opis stanowiska 36
2.4. Profil kandydata 42

Rozdział 3. Rekrutacja pracowników w Orange Polska S.A. 51
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 51
3.2. Metody i analiza procesu rekrutacji 55
3.3. Zasady selekcji po procesie rekrutacji w badanej organizacji 57
3.4. Efekty rekrutacji po selekcji pracowników 66

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis rysunków 77
Spis tabel 78