Rekrutacja i dobór pracowników

Wstęp 1
Rozdział 1 Znaczenie doboru personelu 3
1.1. Zasoby ludzkie 3
1.2. Dział kadr 12
Rozdział 2 Rekrutacja pracowników w przedsiębiorstwie 19
2.1. Istota rekrutacji 19
2.2. Rodzaje rekrutacji 21
2.2.1. Rekrutacja wewnętrzna 21
2.2.2. Rekrutacja zewnętrzna 22
2.3. Techniki rekrutacji 24
2.3.1. Rekrutacja wewnętrzna 24
2.3.2. Rekrutacja zewnętrzna 26
Rozdział 3 Selekcja kandydatów na pracowników 38
3.1. Wstępna selekcja ofert 39
3.2. Rozmowa wstępna 40
3.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie 47
3.4. Testy i inne badania 48
3.5. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna 51
3.6. Ostateczny wybór kandydata 52
3.7. Internet w procesie rekrutacji 57
Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65
Aneks 66