Rekrutacja i dobór pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie PHU „Marwit”

WSTĘP 2
Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi 3
1. Krótki rys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi. 3
2. Miejsce rekrutacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 11
Rozdział II Rekrutacja 14
1. Źródła naboru 14
2. Rekrutacja  wewnętrzna i zewnętrzna 21
2.1  Rekrutacja wewnętrzna 21
2.2 Rekrutacja zewnętrzna 24
3. Dążenie do poprawienia efektywności rekrutacji 26
3.1. Zastosowanie testów 28
3.2. Wszechstronna rozmowa kwalifikacyjna 29
4. Ramy prawne i wymagania proceduralne 33
Rozdział III Praktyczny przykład rekrutacji ?PHU MARWIT? 38
1. Firma ?PHU  MARWIT? 38
2. Zasady przeprowadzania rekrutacji 42
Zakończenie 48
Bibliografia 50