Reklama w działalności firmy Coca-Cola

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORETYCZNE MARKETINGU 6
1.1. Istota i definicja marketingu 6
1.2. Struktura marketingu 10
1.3. Promocja i jej instrumenty 18

ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE FIRMY COCA-COLA 27
2.1. Historia i znak towarowy firmy 27
2.2. Misja, wizja i cele firmy 30
2.3. Struktura i organizacja firmy 34
2.4. Produkty firmy Coca-Cola i ich funkcjonowanie na rynku 38

ROZDZIAŁ III. KAMPANIA REKLAMOWA „PIŁKA ZBLIŻA PODAJ DALEJ” FIRMY COCA-COLA 46
3.1. Istota i miejsce reklamy w firmie Coca Cola 46
3.2. Przygotowanie kampanii reklamowej „Piłka zbliża podaj dalej” w firmie Coca Cola 48
3.3. Realizacja kampanii reklamowej „Piłka zbliża podaj dalej” w firmie Coca Cola 50
3.4. Wpływ kampanii reklamowej na konkurencyjność 51

ZAKOŃCZENIE – WNIOSKI 53

WYKAZ LITERATURY 56

WYKAZ RYSUNKÓW 58

WYKAZ TABEL 58