Reklama społeczna

Wstęp    2
Rozdział. I.  Istota, rodzaje i techniki stosowane w reklamie    4
1. Definicja i istota reklamy    4
2. Techniki stosowane w reklamie    9
3. Etapy tworzenie i cele reklamy    18
4. Język w kampanii reklamowej    22
Rozdział II. Oddziaływanie reklamy społecznej na odbiorcę    29
1. Podział i nośniki reklamy społecznej    29
2. Wywoływanie emocji w reklamie    33
3. Różnorodność odczytu, znaczeń i interpretacji reklamy    38
4. Czynniki decydujące o negatywnej roli reklamy w życiu społecznym    46
Rozdział III. Niepełnosprawni jako temat kampanii społecznych    53
1. Kampania – Niepełnosprawni – normalna sprawa    53
2. Letnia kampania „Płytka wyobraźnia to kalectwo”    60
3. Czy naprawdę jesteśmy inni? – jako największa kampania w Polsce    65
Rozdział IV. Trzeźwość i bezpieczeństwo na drodze jako elementy kampanii społecznych    73
1.Cel i efektywność multimedialnej kampanii „Ostatni wyskok”    73
2. Trzeźwość jako elementy kampanii społecznych prowadzonych wśród kierowców    78
2.1. Kampania „Młodzi kierowcy”    79
2.2. Kampania „Prowadzę – jestem trzeźwy!”    83
Zakończenie    88
Bibliografia    90
Spis tabel i rysunków    94