Reklama na tle innych narzędzi promocji w firmie Polfrost

Wstęp 1
Rozdział 1. Ogólne informacje na temat promocji. 3
1.1. Czym nie jest, a czym jest promocja. 3
1.2. Podstawowe elementy promocji 4
1.3. Modele procesu komunikacji ? model jedno- i dwustopniowy 5
1.4. Jak skonstruować skuteczny proces komunikacji 7
1.5. Co daje, a co zabiera promocja 16
1.6. Różnice w promocji na rynku dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych (przemysłowych). 17
Rozdział 2. Reklama a pozostałe narzędzia promocji 19
2.1. Reklama? najpopularniejszy element promotion mix 25
2.2. Promocja Sprzedaży – narzędzia krótkookresowego wzrostu 33
2.3. Marketing Bezpośredni 37
2.4. Public Relations 41
2.5. Sprzedaż Osobista 46
Rozdział 3. Formy reklamy 51
2.1. Istota i rodzaje reklamy wewnętrznej i zewnętrznej 51
2.2. Zasady projektowania plakatu reklamowego 55
2.3. Plakat i miejsca na reklamy plakatowe 57
Rozdział 4. Reklama i promocja w firmie Polfrost Internationale Spedition. 61
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa. 61
4.2. Formy reklamy wykorzystywane przez Polfrost Internationale Spedition. 65
4.3. Udział reklamy w działaniach promocyjnych firmy Polfrost Internationale Spedition. 68
Zakończenie 71
Bibliografia 73