Reklama medium uświadamiającym potrzeby

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. WPŁYW REKLAMY NA POSTĘPOWANIE KONSUMENTA NA RYNKU 5
1.1 Polityka promocji jako element marketingu-mix. 5
1.2 Wybór rynku docelowego. 8
1.3 Ustalanie celów reklamy. 10
1.4 Wybór mediów. 11
1.5 Proces podejmowania decyzji. 15
1.6 Reklama a postępowanie konsumentów na rynku. 19
ROZDZIAŁ 2. ELEMENTY OSOBOWOŚCI DO, JAKICH ODWOŁUJE SIĘ REKLAMA 25
2.1  Osobowość – próba definicji. 25
2.2  Podatność na reklamę. 28
2.3  Związek funkcji reklamy i poszczególnych cech osobowości. 30
2.4  Środki masowego przekazu a sposoby oddziaływania reklamy. 32
2.5  Wpływ reklamy na podświadomość. 34
2.6  Cechy przekazu reklamowego wpływające na poszczególne elementy osobowości. 35
2.7  Elementy zachowań społecznych wykorzystywane w reklamie. 36
ROZDZIAŁ 3. WARUNKI WPŁYWAJĄCE NA PROCES UŚWIADAMIANIA POTRZEB PRZEZ REKLAMĘ 40
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52