Reengineering i jego stosowanie w praktyce

Wstęp 1
Rozdział 1. Reengineering w usprawnieniu gospodarką zasobami ludzkimi 4
1. Geneza reengineeringu 4
3. Metodologia 9
4. Wdrażanie 10
5. Wpływ reengineeringu na charakter pracy 16
Rozdział 2. Reengineering a inne programy usprawnień 21
2.1. TQM i Reengineering. 23
2.2. Wpływ TQM i BPR na tworzenie form organizacji. 27
Rozdział 3. Zastosowanie reengineeringu 32
3.1. Firma Ford Motor. 34
3.2. Propozycja projektu zmian opartego na reengineringu w przykładowej firmie 40
3.2.1. Struktura organizacyjna i procesy zidentyfikowane w przykładowej firmie. 40
3.2.2. Propozycja projektu zmian. 45
3.2.3. Koncepcja zarządzania zorganizowaną działalnością innowacyjną. 55
3.2.4. Koncepcja zarządzania działalnością innowacyjną w firmie. 57
Zakończenie 60
Bibliografia 61
Spis rysunków 63