Rachunek kosztów w procesie budżetowania

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZAKRES RACHUNKU KOSZTÓW JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów 4
1.2. Cele i zadania rachunku kosztów 6
1.3. Nowoczesne rachunki kosztów podstawą podejmowania decyzji gospodarczych 8
1.3.1. Rachunek kosztów zmiennych 8
1.3.2. Rachunek kosztów jakości 9
1.3.3. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 11
1.3.4. Rachunek kosztów działań 12
1.3.5. Rachunek kosztów docelowych 13
1.4. Koszty w systemie zarządzania jednostką gospodarczą 15
ROZDZIAŁ II. BUDŻETOWANIE I CONTROLLING JAKO NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA KOSZTAMI 18
2.1. Istota i zakres budżetowania 18
2.2. Organizacja procesu budżetowania w przedsiębiorstwie 21
2.3. Controlling jako metoda zarządzania kosztami 25
2.4. Możliwości zastosowania controllingu 29
ROZDZIAŁ III. ZASTOSOWANIE INFORMACJI KOSZTOWYCH
W RACHUNKACH DECYZYJNYCH W „EKO-WOD” SP. Z O. O. 33
3.1. Charakterystyka działalności „Eko-Wod” sp. z o. o. 33
3.2. Rozwiązania w zakresie rachunku kosztów w „Eko-Wod” sp. z o. o. 35
3.3. Analiza i ocena kosztów działalności „Eko-Wod” sp. z o. o. 36
3.4. Wdrożenie i skutki controllingu w obszarze kosztów „Eko-Wod” sp. z o. o. 39
ZAKOŃCZENIE 42
BIBLIOGRAFIA 44
SPIS TABEL 46