Public Relations jako narzędzie budowania wizerunku marki alkoholu

Wstęp 2

Rozdział I. Marka– definicja, istota i funkcje 4
1.1. Czym jest marka – istota pojęcia 4
1.2. Zależność między marką a produktem 7
1.3. Funkcje marki i korzyści z jej posiadania 9
1.4. Rodzaje marek 12

Rozdział II. Tożsamość marki 18
2.1. Wizerunek a tożsamość marki 18
2.2. Źródła i elementy tożsamości marki 23
2.3. Tożsamość marki według Upshawa 25

Rozdział III. Istota wizerunku marki 27
3.1. Typy i źródła wizerunku marki 27
3.2. Badanie wizerunku marki. Macierz de Chernatony’ego – Mc Williama 30
3.3. Siła, korzyść i wyjątkowość skojarzeń składających się na wizerunek marki 33

Rozdział IV. Zachowania konsumentów 36
4.1. Dlaczego konsumenci są najważniejsi? 36
4.2. Uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku 39
4.3. Potrzeby, motywacje i ryzyko zakupu 45
4.4. Decyzje nabywców– anatomia i rodzaje decyzji zakupu 49

Rozdział V. Public Relations– charakterystyka dziedziny w odniesieniu do marki 54
5.1. Czym jest PR – definicja, istota i funkcje 54
5.2. Zakres i cele działań PR 58
5.3. PR jako kluczowe narzędzie w budowaniu wizerunku marki 64

Rozdział VI. Rynek alkoholowy 70
6.1. Definicja rynku 70
6.2. Rozwój rynku alkoholowego- czynniki ekonomiczno- społeczne 76
6.3. Zróżnicowanie kulturowe rynku alkoholowego 83
Rozdział VII. Rynek alkoholowy w Polsce i na świecie 87
7.1. Światowe trendy w konsumpcji alkoholu 87
7.2. Struktura rynku i trendy picia alkoholu w Polsce 94

Rozdział VIII. Budowanie wizerunku marek alkoholowych 101
8.1 Marki alkoholowe a regulacje prawne – polskie prawo reklamy i działalność
PARPY 101

Zakończenie 106
Bibliografia 108
Spis tabel 111
Spis rysunków 112